vrijdag 2 maart 2007

Wat doet het met je identiteit?


Enkele fragmenten uit de inleiding en de begeleidende brief van Monique Mourits, eindredactie.

Een nederlandse homoseksuele schrijver ontmoet een ongewoon Amerikaans tienermeisje op internet.
Aan de hand van verschillende foto's beschrijven zij hun leven aan elkaar.
De afstand is groot, het contact wordt steeds intiemer.
Tot de man haar uitnodigt hoofdpersoon te worden in een verhaal dat hij wil gaan schrijven.
Het meisje trekt zich terug, de man blijft achter met de foto's.


De grote vragen die bij de tot standkoming van dit script horen zijn:
Hoe krijgen mensen grip op het verhaal van hun bestaan?
Wat is de invloed van internet op ons persoonlijke leven?
Waar liggen de grenzen van de moderne communicatie?
Wat doet het met je identiteit? En wat stelt privacy tegenwoordig nog voor?

Bert Kommerij heeft deze vragen onderzocht en doet op een persoonlijke manier verslag van zijn bevindingen.
Flick Radio laat een wereld horen waarin het beeld heerst, waar feit en fictie gelijkwaardig zijn en identiteiten maakbaar.
Flick Radio is geen documentaire, geen hoorspel, geen luisterboek en geen collage.
En toch draagt het allerlei vormelementen van deze genres inzich.

De ontwikkelingen op internet gaan hard.
Voor de RVU is Flick Radio interessant, omdat het de mogelijkheden en onmogelijkheden van internet aftast.
Grote vragen worden teruggebracht tot het verhaal van twee mensen: Bert, de verteller en Kendra, een ongewoon Amerikaans tienermeisje.
Het is voor de RVU belangrijk dat programmamakers het internet opgaan en hun ervaringen op een prikkelende manier vormgeven.

Het script is tweetalig. Nederlands en engels.
Het engels is echter zo eenvoudig en makkelijk volgbaar, dat wij hier geen probleem in zien wat betreft verstaanbaarheid.
Ook past de tweetaligheid bij de manier waarop er gecommuniceerd wordt op internet.
De engelse teksten laten vertalen en monteren in het geheel zal als overbodig vormexperiment ervaren worden of als onnodige hulp, bij een probleem dat er niet is.
Wij gaan er vanuit dat ook het Stimuleringsfonds de tweetaligheid in dit script toejuicht alszijnde functioneel en vernieuwend tegelijk.

(to be continued.)

Geen opmerkingen: